Blisko o 20% wyższa wartość produkcji sprzedanej mebli w czerwcu

Blisko o 20% wyższa wartość produkcji sprzedanej mebli w czerwcu

W czerwcu b.r. dynamika wartości produkcji sprzedanej w porównaniu do analogicznego miesiąca w 2019 roku wyniosła 119,3. Taką informację podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie produkcja mebli charakteryzowała się jedną z najwyższych dynamik spośród wszystkich działów w sekcji „Przetwórstwo przemysłowe”.

Na podstawie tej informacji wnioskuje się, że wartość produkcji w czerwcu 2020 roku będzie wyższa o ponad 30% wobec maja b.r. Na tak wysoką dynamikę ma wpływ korzystniejszy układ dni roboczych w czerwcu b.r. niż w roku ubiegłym oraz fakt, że ubiegły czerwiec był słabym miesiącem.