Drastyczne oceny koniunktury w zakresie produkcji mebli

Drastyczne oceny koniunktury w zakresie produkcji mebli

Na podstawie danych GUS dotyczących koniunktury w produkcji mebli i ich składowych stwierdza się, że w kwietniu b.r. oceny w tym zakresie wypadły zdecydowanie gorzej w porównaniu do wcześniejszych miesięcy. Niewątpliwie jest to spowodowane pandemią COVID-19, na skutek której wiele firm meblarskich pod koniec marca zamknęło fabryki.

Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa uzyskała w kwietniu wartość minus 43,1, a miesiąc wcześniej plus 4,9. Jeśli chodzi o oceny przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej, to menadżerowie spodziewają się jeszcze gorszej sytuacji, bo wskaźnik ten oceniono na minus 84,7. Sytuacja finansowa w firmach meblarskich również nie jest dobra, na co wskazują oceny menadżerów. Bieżącą i przewidywaną sytuację finansową przedsiębiorstwa menadżerowie ocenili odpowiednio na minus 69,4 i minus 85,4.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z ostatnimi wynikami badania przeprowadzonego wśród producentów mebli: