Nowa wartość produkcji sprzedanej mebli w 2018 roku

Na podstawie publikacji GUS w czerwcu 2019 roku B+R Studio podało do informacji, że wartość produkcji sprzedanej w 2018 roku wyniosła 49,6 mld złotych. Wartość ta dotyczy pełnej zbiorowości, czyli wraz z firmami mikro. Oznaczało to wzrost aż o 10% i wynik ten zaskoczył analityków. B+R Studio prognozowało wartość produkcji sprzedanej na poziomie 48,1 mld złotych (w raporcie Polskie Meble Outlook 2019).

Po sześciu miesiącach od ukazania się publikacji, GUS zaktualizował dane i wartość produkcji sprzedanej mebli dla pełnej zbiorowości w 2018 roku wyniosła 47,9 mld złotych, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu do 2017 roku. Zatem prognoza B+R Studio w tym zakresie jest zbliżona do oficjalnych danych.