Polska liderem w eksporcie mebli w Europie!

Na podstawie oficjalnych danych Eurostatu* Polska w 2018 roku wyprzedziła Niemcy w wartości sprzedanych za granicę mebli i zajęła pierwsze miejsce w eksporcie mebli w Europie! Wartość eksportu wyniosła 10,81 mld euro, a w przeliczeniu na złotówki 46,07 mld złotych. Wartość ta jest wyższa od Niemiec zaledwie o 0,02 mld euro. Należy zaznaczyć, że analizowane dane dotyczą wyłącznie mebli i nie obejmują foteli do samolotów, samochodów oraz śpiworów.

Z kolei wartość eksportu mebli z Niemiec w 2018 roku równa była 10,79 mld euro, co w przeliczeniu na złotówki wynosi 46,01 mld złotych, w związku z tym Niemcy straciły pozycję lidera w Europie w badanym roku.

Na podstawie najnowszych prognoz przygotowanych przez B+R Studio eksport mebli z Polski w 2019 roku wyniesie 11,2 mld euro, co świadczy o wzroście eksportu mebli o 4%. W rankingu światowym eksporterów mebli, zaraz po Chinach, zajmujemy drugie miejsce!

*dane zostały ponownie przeanalizowane przez B+R Studio, ponieważ Eurostat na bieżąco aktualizuje bazy danych.