10-cio procentowy wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych

Na początku IV kwartału 2011 roku wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorców branży meblarskiej sięga 78%. Wynik ten stanowi 10% wzrost w porównaniu do deklaracji składanych na początku  III kwartału.  W porównaniu do IV kwartału 2010 poziom wykorzystania mocy produkcyjnych jest o 2% niższy. Uwzględniając jednak dane o wolumenie produkcji należy stwierdzić, że moc produkcyjna w ujęciu bezwzględnym wzrosła.