30 – procentowy spadek wartości importowanych mebli z USA do Polski w 2018 roku

W minionym roku wartość importowanych mebli z USA była niższa o prawie 30% w porównaniu do 2017 roku! Wartość ta w 2018 roku wyniosła 8,8 mln euro wobec 12,3 mln euro w 2017 roku. Za to w bieżącym roku dynamika importu przyjmuje wartości bardzo wysokie- przykładowo w styczniu i maju dynamika wyniosła odpowiednio 1,62 i 1,58 wobec analogicznych miesięcy w 2018 roku. Jedynie w kwietniu odnotowano ujemną dynamikę względem kwietnia roku poprzedniego, wynosiła ona w tym miesiącu 0,87.

Należy wspomnieć, że niezmiennie od lat najważniejszym partnerem w imporcie mebli do Polski są Chiny. W 2018 roku wartość importowanych mebli z Chin była o 10% wyższa (441 mln euro) niż w 2017 roku.(399 mln euro). Od początku 2019 roku dynamika wartości utrzymuje się na wysokim poziomie, w kwietniu odnotowano najwyższą w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wtedy wyniosła 1,44. Podobne wyniki obserwowano w lutym i maju (1,43), natomiast w styczniu wartość importu mebli z Chin była wyższa o 18% wobec stycznia 2018 roku.