30 – procentowy spadek wartości importowanych mebli z USA do Polski w 2018 roku

W minionym roku wartość importowanych mebli z USA była niższa o prawie 30% w porównaniu do roku 2017! Wartość ta równa była 8,8 mln euro wobec 12,3 mln euro w 2017 r. Za to w bieżącym roku dynamika importu przyjmuje wartości bardzo wysokie. Na przykład w styczniu i maju 2019 r. dynamika wyniosła odpowiednio 1,62 i 1,58 wobec analogicznych miesięcy w roku 2018. Jedynie w kwietniu odnotowano ujemną dynamikę względem kwietnia 2018 r., która równa była 0,87.

Należy wspomnieć, że niezmiennie od lat najważniejszym partnerem w imporcie mebli do Polski są Chiny. W 2018 roku wartość importowanych mebli z Chin była 10% wyższa (441 mln euro) niż w 2017 r.(399 mln euro). Od początku 2019 roku dynamika wartości utrzymuje się na wysokim poziomie. W miesiącu kwiecień b.r. odnotowano najwyższą dynamikę w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego, która wyniosła 1,44. Na zbliżonym poziomie wyniosła dynamika w lutym i maju (1,43). W styczniu wartość importu mebli z Chin była wyższa o 18% wobec stycznia 2018 r.