dr inż. Barbara Wasilewska

Służy wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematyki:

Audyty salonów:

  • Wiedza o sytuacji firmy z zakresu badań sensorycznych.
  • Możliwość poprawy efektywności (atmosfery, obsługi).
  • Wyznaczenie kierunków rozwoju.
  • Ustalenie zakresu i okresu realizacji zadania.
  • Przygotowanie planu strategicznego.
  • Doradztwo i wsparcie innowacyjności przedsiębiorstwa.(umiejscowienie, ocena potencjału, ocena kompetencji pracowników)
  • Analiza bodźców zmysłowych na decyzje klientów.
  • Analiza poprawności percepcji asortymentowej i marki przez klientów.

Warsztaty i/lub szkolenia z kreatywnego rozwiązywania problemów, metod i technik innowacyjnych rozwiązań.

Doradztwo z zakresu kreatywności w firmie, psychologii zarządzania, pracy i motywacji.

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia. Od 2010 roku praca na stanowisku asystenta w Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.Badania naukowe obejmują wykorzystanie metod twórczego myślenia w przedsiębiorstwie -Przewód doktorski otwarty w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Zarządzania.Odbyła roczny staż z metod i technik pracy z grupą w obszarze rozwijania twórczego myślenia i działania w Ośrodku Twórczej Edukacji KANGUR w Krakowie. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu kreatywności, psychologii zarządzania i motywacji. Współpracuje z kilkoma przedsiębiorstwami, w których odbyła staże. We współpracy z firmą JL Connect wykonała badania sensoryczne do rejestrowania reakcji klientów na ekspozycję Villa Coloniale.

barbara wasilewska