Bardzo dobre wyniki po I kwartale w branży meblarskiej

Dobre wiadomości na temat branży meblarskiej niosą ze sobą najnowsze dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Dlatego też śmiało możemy zakomunikować, że meblarze po I kwartale 2014 r. osiągnęli bardzo dobre wyniki wobec analogicznego okresu roku 2013. Jest kilka czynników, które składają się na ten sukces. Są to m.in. dane dotyczące wartości wolumenu produkcji wybranych grup mebli opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny.

Wszystkie monitorowane grupy mebli w okresie I-III 2014 r. odnotowały wzrost dynamiki w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Najwyższą dynamiką charakteryzowały się meble kuchenne, która równa była 139,1. W samym marcu bieżącego roku wyprodukowano 303 tys. sztuk mebli kuchennych i to oznacza wzrost wolumenu aż o 57% (!) w stosunku do marca 2013 r. Na drugim miejscu pod względem wzrostu dynamiki wolumenu w I kwartale 2014 r. są meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania (dynamika 123,0). Z kolei najniższy wzrost dynamiki w tym samym okresie przypadł meblom drewnianym, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach (114,1). Jednocześnie tego rodzaju mebli pod względem wolumenu produkuje się najwięcej. W okresie styczeń- marzec 2014 r. wyprodukowano 5373 tys. sztuk mebli drewnianych. Wartość wolumenu produkcji mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w sypialni oraz mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach w marcu 2014 r. wobec lutego b.r. odnotowała ujemną dynamikę, która wynosiła odpowiednio 87,8 i 98,9.

Na koniec przypomnijmy, że meble kuchenne po raz pierwszy od dłuższego czasu osiągnęły tak dynamiczny wzrost w produkcji pod względem wolumenu.

6880509669_0aa4e9bbaa_z