Biurka dla polskich urzędów również z importu

Rynek mebli klientów instytucjonalnych przeszedł w ostatnich latach znaczące przeobrażenie. Znaczenie jakości obsługi klienta, a przez to i znaczenie jakości mebli w punktach obsługi, zdecydowanie wzrosło w przypadku sektora usługowego, to znaczy: banków, telefonii komórkowej, usług medycznych, i wielu innych branż. Zapotrzebowanie na biurka, szafy i fotele napędza też rozrost administracji publicznej. Nad świadomością wpływu ergonomii foteli biurowych na wydajność pracowników producenci wykonali ogromną prace. Jednocześnie ten segment rynku meblarskiego jest trudny oszacowania ze względu na duże zróżnicowanie potrzeb meblowych poszczególnych podmiotów z sektorów rolno-spożywczego, produkcyjnego, usługowego, edukacyjnego, administracji etc.

Rynek mebli instytucjonalnych daje jednak możliwości rozwoju meblarzom. Podobnie jak w przypadku mebli mieszkaniowych duża część produkcji trafia na eksport. Głównie do Niemiec. Trzeba jednak podkreślić, że import mebli dla klientów instytucjonalnych stanowi aż 57% produkcji krajowej, czyli dużo więcej niż w przypadku mebli mieszkaniowych. Nawet po uwzględnieniu, że część importu stanowią elementy do produkcji, to nadal stopień ekspansji importerów w tym segmencie rynku meblarskiego jest duży. A więc producenci mają co nadrabiać.

Jednostka

Wyniki
2012 rok

Produkcja mebli biurowych i sklepowych

mln euro

473

Import mebli biurowych i sklepowych

mln euro

271

Eksport mebli biurowych i sklepowych

mln euro

611

Saldo

mln euro

133

Wyniki zostały podane za raportem „Rynek mebli klientów instytucjonalnych”, który został opracowany przez B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego.