Biznes meble.pl

Od września 2011 roku Tomasz Wiktorski publikuje miesięczne felietony na łamach miesięcznika branżowego Biznes meble.pl

Ponadto dane B+R Studio uzupełniają artykuły redakcyjne.