Brak optymizmu w branży meblarskiej

Przewidywania na koniec 2012 roku wśród meblarzy nie należały do optymistycznych. Sytuacja budzi niepokój przedsiębiorców branży meblarskiej, ale podobne nastroje zwykle towarzyszą pierwszemu miesiącowi w roku.

Przewidywaną ogólną sytuację gospodarczą na styczeń 2013 roku oceniano na minus 7,5, a z kolei wskaźnik koniunktury produkcji mebli na poziomie minus 12,3.

Spadek przewidywanej produkcji na pierwszy miesiąc nowego roku jest zjawiskiem sezonowym. W ciągu ostatnich czterech lat (2009-2012) wskaźnik przewidywanej produkcji w styczniu zawsze był ujemny, średnio wynosił minus 7,4. Niemniej w tym roku negatywne opinie mają większe natężenie.

Wskaźnik portfela zamówień krajowych i zagranicznych może budzić niepokój, ponieważ za grudzień 2012 roku okazał się być najniższy w ostatnich czterech latach – wyniósł minus 2,6%, podczas gdy średnia z tych lat to plus 5,45%.

Przewidywania dotyczące koniunktury w produkcji mebli na styczeń 2013 roku są gorsze, niż rok wcześniej. Obecnie wskaźnik wynosi minus 12,3, a rok temu znajdował się na poziomie minus 9,1. Producenci mebli w najbliższym czasie więcej nadziei pokładają w rynkach zagranicznych – portfel zamówień zagranicznych jest lepiej oceniany niż krajowych.

Pesymistyczne oceny dotyczące produkcji i zamówień przekładają się na również negatywne przewidywania dotyczące zatrudnienia i ceny sprzedaży produktów.