Branża meblarska szybko odbija się po ciężkich miesiącach!

Branża meblarska szybko odbija się po ciężkich miesiącach!

Aktualizacja prognozy. Tylko minus 6% wyniesie spadek obrotów w branży meblarskiej według nowego optymistycznego scenariusza. To oznacza około minus 3,1 mld zł w stosunku do wyniku z ubiegłego roku, który wynosił 50,5 mld zł. Szacowany wynik branży meblarskiej w 2020 roku jest znacząco lepszy niż we wcześniejszych prognozach.

– Trzy czynniki ratują branżę z poważnych tarapatów: szybsze niż na początku prognozowano otwarcie handlu, inwestycje Europejczyków w wyposażenie mieszkań w konsekwencji rezygnacji z wakacyjnych wyjazdów, niski kurs złotówki do euro.

– Zatrudnienie w branży w okresie luty-maj br. spadło o 7 tysięcy etatów, ale 1/3 firm przewiduje ponownie wzrost zatrudnienia w lipcu.

– Niestety pogarsza się ciągle sytuacja producentów mebli kontaktowych w szczególności dostarczających meble na rynek HoReCa.

B+R Studio Tomasz Wiktorski we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli przeprowadziło od drugiej połowy marca br. już 6 fal badania monitorującego sytuację w wśród firm branży meblarskiej. Po dramatycznych tygodniach spadków zamówień, sytuacja przestała się pogarszać a branża szybko wraca na poziom wysokich obrotów. Nie dotyczy to jednak rynku mebli kontraktowych.

W związku z regulacjami wprowadzonymi w wyniku epidemii koronawirusa w całej Europie sytuacja w polskiej branży meblarskiej stała się dramatyczna z dnia na dzień. Zamknięcie możliwości handlu i zalecenia pozostania w domach spowodowały, że 16 i 17 marca wydarzyło się trzęsienie ziemi, które wstrzymało polską lokomotywę eksportową.

Szacunki B+R Studio Tomasz Wiktorski

Podstawę do aktualizacji wcześniejszych prognoz daje zaskakująco dobry wynik branży po maju br. przedstawiony przez GUS przed kilkoma dniami. Na poprawę wyniku złożyło się między innymi otwarcie placówek handlowych od początku maja, a nie jak wstępnie prognozowano dopiero w czerwcu, łagodzący kryzys impuls ze strony niskiego kursu złotówki – korzystnego dla eksporterów. Koniunkturę na meble nieoczekiwanie podbija ograniczenie turystyki. Europejczycy spędzając więcej czasu w swoich mieszkaniach ruszyli wymieniać meble. Prognoza wyniku opiera się również na założeniu, że na jesienie nie będzie ponownej fali epidemicznej i związanej z tym możliwymi restrykcjami dla handlu.

Szacowany możliwy wynik produkcji sprzedanej branży meblarskiej w 2020 roku podnosimy do 47,4 miliardów złotych wobec 50,5 mld w 2019 roku co oznacza spadek tylko o 6,2%! Należy zastrzec, że istotne dla wykonania aktualizacji dane z GUS mogą być w przyszłości korygowane, co miało miejsce w poprzednich latach.

Szacunki B+R Studio Tomasz Wiktorski

Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w firmach działających na rynku kontraktowym w sektorze HoReCa. Firmy produkujące meble mieszkaniowe do sprzedaży w handlu tradycyjnym otrzymały nowe zlecenia i pracują obecnie na „pełnych obrotach”. Relatywnie najlepsza sytuacja dotyczy eksporterów mebli mieszkaniowych.

W naszym przypadku 95% produkcji była skierowana na export, a w tym 80% do Wielkiej Brytanii. Naszym rynkiem jest rynek kontraktowy: restauracje, bary, hotele. Rynek Wielkiej Brytanii będzie zamknięty z pewnością do września. Będzie nam trudno przetrwać ten rok bez dalszej pomocy Rządu .

Spodziewamy się utrzymania koniunktury aczkolwiek jest to bardziej życzenie niż pewność.

Szacunki B+R Studio Tomasz Wiktorski

Duży wpływ na poprawę oceny sytuacji przedsiębiorstw miała wysoka dynamika powracających zamówień oraz wdrożone rozwiązania tarcz antykryzysowych. 80% badanych firm pracuje z wykorzystaniem ponad 60% możliwości, a w tym 43% deklaruje wykorzystanie mocy produkcyjnych powyżej 80%. Nie dotyczy to jednak producentów mebli kontraktowych.

Wierzę w dalsza sukcesywną poprawę. Jednak trochę obawiam się, czy notowany w czerwcu/lipcu wzrost nie ma charakteru przejściowego (odłożony popyt/odbudowa zapasów) i w kolejnych miesiącach nie osłabnie (w efekcie spadku przychodów i zmniejszonej zamożności społeczeństwa).

Sytuacja w meblach kontraktowych zamiast się polepszyć jest bez zmian od kwietnia br. Odnotowujemy miesiąc w miesiąc 90 procentowy spadek obrotów do miesięcy analogicznych roku 2019. Z wywiadu u klientów wynika, że sytuacja taka będzie miała miejsce jeszcze do co najmniej września tego roku.

Szacunki B+R Studio Tomasz Wiktorski
Szacunki B+R Studio Tomasz Wiktorski

Poziom przychodów deklarowanych przez ankietowanych wynosił  49% w kwietniu, 55% w maju, 79% w czerwcu i 78% w lipcu. Wg GUS przychody w maju stanowiły aż 80% wyniku z roku poprzedniego.

W kolejnych falach badania można było zaobserwować poprawę w zakresie portfela zamówień i obłożenia produkcji co potwierdza poprawę nastrojów w przedsiębiorstwach.

Szacunki B+R Studio Tomasz Wiktorski
Szacunki B+R Studio Tomasz Wiktorski

Poprawę nastrojów w branży potwierdzają odpowiedzi dotyczące przewidywanego stanu zatrudnienia. Blisko 1/3 firm przewiduje w lipcu większe zatrudnienie niż przed pandemią.

Szacunki B+R Studio Tomasz Wiktorski

Powodem kryzysu w branży meblarskiej był brak popytu wynikający z zakazu handlu, zaleceń pozostania w domach oraz nagłego spadku wskaźników ufności konsumenckiej. Wraz z otwarciem placówek handlowych kluczowy problem stopniowo traci na znaczeniu. Problem z płynnością finansową częściowo rozwiązały instrumenty tarcz antykryzysowych. Dodatkowo pakiety osłonowe zapobiegły drastycznym zwolnieniom, dzięki czemu wskaźniki ufności konsumenckiej poprawiły się. Stopniowo narasta natomiast problem z załogami. W efekcie wdrożenia zaleceń zaostrzonego reżimu sanitarnego spadła wydajność produkcji co przy powracających zleceniach będzie wkrótce problemem.

W dłuższej perspektywie problemy będą także dotykać branży mebli kontraktowych i biurowych wobec obserwowanej fali problemów w turystyce, restauracjach oraz zmniejszeniem zapotrzebowania na powierzchnie biurowe.

Szacunki B+R Studio Tomasz Wiktorski

Duży wpływ na poprawę ocen miały zarówno powracające zamówienia jak i wdrożone rozwiązania tarcz antykryzysowych. Odsetek ocen „dobrych” dla tarcz wzrósł na przestrzeni kolejnych badań z 3% do 48%, a ocen „słabych” spadł z 40% do 19%. Grono oceniających rozwiązania „przeciętnie” zmniejszyło się z 46% do 24%.

Szacunki B+R Studio Tomasz Wiktorski

Dla odbudowy kondycji branży potrzebna jest firmom odbudowa kapitałów i wdrożenie rozwiązań zapobiegających podobnym kryzysom w przyszłości. Po instrumentach płynnościowych branży potrzebne są instrumenty pobudzające popyt zarówno krajowy jak i zagraniczny.

Na przykład: Stawka preferencyjna na meble – VAT 8%.; pomogłaby dodatkowa ulga podatkowa dla Kowalskiego – np. remontowa; Akcja promującą polskie wyroby na rynkach zagranicznych np. USA i zwiększenie aktywności w zakresie zapraszania misji dziennikarskich i gospodarczych (np. zaproszenie Furniture Today, zorganizowanie spotkania World Furniture Confederation w Polsce.

Opracowanie dr inż. Tomasz Wiktorski, B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego przy współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli.

Ankiety i szacunki zrealizowane w okresie od 24 marca do 02 lipca na wytypowanej próbie firm branży meblarskiej.

25.03.2020 15 podmiotów: (2 małe, 4 średnie, 9 dużych)
08.04.2020 25 podmiotów: (1 mikro, 7 małych, 4 średnie, 13 dużych)
22.04.2020 35 podmiotów: ( 3 mikro, 7 małych, 11 średnich, 14 dużych)
15.05.2020 28 podmiotów: ( 1 mikro, 7 małych, 9 średnich, 11 dużych)
01.06.2020 28 podmiotów: (7 małych, 9 średnich, 12 dużych)
26.06.2020 21 podmiotów: (4 małe, 9 średnich, 9 dużych)

Sprawdź również nasze inne usługi i raporty.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie brStrona_big-2-3-500x167.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ranking_e-sklepów_okładka-500x317.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie brStrona_big-500x167.jpg