Casco Adhesive/AkzoNobel

Firma  Casco Adhesive Poland była organizatorem seminarium dla firm skandynawskich w Polsce. W B+R Studio przygotowaliśmy seminarium w języku angielskim na temat przemysłu drzewnego w Polsce. Wykład wygłosił dr inż. Tomasz Wiktorski. Efektem seminarium było również opublikowanie artykułu w międzynarodowym czasopiśmie Mistrz Kleju.

 

Referencje od Casco Adhesive

Casco Adhesive referencje dla B+R Studio