Chiny głównym dostawcą mebli do Polski

Do 2019 roku nieustannie najważniejszym partnerem Polski w wymianie handlowej mebli były Niemcy. Jednak na podstawie prognozy przygotowanej przez B+R Studio w 2019 roku Chiny wyprzedziły Niemcy i zostały największym dostawcą mebli do Polski. Wartość importowanych mebli z Chin wyniesie blisko 571 mln euro, co oznacza wzrost o ponad 30% w porównaniu do 2018 roku.

Tym samym, drugim importerem pod względem wartości są Niemcy, z których w 2019 roku do Polski trafiły meble o wartości 507 mln euro. Dynamika wzrostu w tym przypadku wyniosła 1,10 wobec 2018 roku.

Jeśli chodzi o udział tych krajów w strukturze importu, utrzymuje się on na zbliżonym poziomie. W 2019 roku udział Chin i Niemiec w całkowitym imporcie wyniesie odpowiednio około 22% i 23%.

Wpływ na ten przebieg wydarzeń niewątpliwie ma sytuacja związana z ograniczeniem importu mebli z Chin do USA, przez co Chiny szukają rynków zbytu w Europie, w tym Polsce.