Czarne chmury nad krajowym rynkiem mebli

Wartość rynku mebli w Polsce klientów indywidualnych w 2014 r. wyniesie 4 790 mln złotych. Tak wynika z szacunkowych obliczeń B+R Studio na podstawie wyników z badań o zwyczajach zakupowych Polaków. Na podstawie oficjalnych danych GUS obliczono, że wartość rynku mebli w 2013 r. wyniosła 4 874 mln zł. Według prognoz i szacunków B+R Studio wynika, że rok 2014 będzie kolejnym, w którym wartość rynku meblarskiego skurczy się. Przypomnijmy, że w 2009 r. wyniosła ona 6,4 mln zł.
Na spadek wartości rynku klientów indywidualnych w 2014 r. składa się kilka czynników. Po pierwsze w 2014 r. odsetek deklaracji gospodarstw domowych o zakupie mebli równy był 23% i tym samym niższy o 3 pkt. procentowe w porównaniu do roku 2013. Po drugie w 2014 r. zwiększyła się liczba deklaracji o zakupie mebli w dolnych przedziałach cenowych, a zdecydowanie zmalała ilość deklaracji o zakupach ze środkowego przedziału cenowego.

 

6275844015_0ca407820c_z