dr Dawid Bączkowicz

We współpracy z firmą B+R Studio podejmowana jest współpraca w następujących obszarach:

  • ocena mebli wypoczynkowych, biurowych i użytkowych pod kątem ich ergonomii;
  • doradztwo przy doborze mebli z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta
  • konsultacje i doradztwo na etapie projektowania mebli rożnego typu.

Specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu ruchu. Nauczyciel akademicki, fizjoterapeuta, terapeuta manualny . Z-ca dyrektora Instytutu Fizjoterapii WWFiF Politechniki Opolskiej, członek Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, wiceprezes Stowarzyszenia Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym BABIE LATO, ekspert Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o/Opole, członek wielu towarzystw naukowych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu profilaktyki, leczenia dysfunkcji i biomechanicznej oceny narządu ruchu, uczestnik wielu konferencji naukowych.

 

 

dsc05269