Dobre nastroje nie opuszczają konsumentów

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, we wrześniu b.r. wzrósł o 3,1 punktu procentowego wobec poprzedzającego miesiąca i wyniósł 7,0. Natomiast w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego wzrósł o 3,9 punktu procentowego.

Wszystkie monitorowane składowe wpłynęły na poprawę wartości tego wskaźnika.

Pozytywną tendencję od początku roku wykazuje wskaźnik dotyczący dokonywania ważnych zakupów. We wrześniu wskaźnik przyjął wartość 19,4 – co oznacza wzrost o 4,2 punktu procentowego w porównaniu do września 2018 roku.

Z kolei największe wzrosty odnotowano dla ocen możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrost o 7,1 punktu procentowego) oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 3,6 punktu procentowego).