Dobre nastroje w zakresie koniunktury konsumenckiej

Bieżący wskaźnik koniunktury konsumenckiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. odnotował polepszenie nastrojów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W samym czerwcu b.r. oceny wszystkich składowych były lepsze wobec maja. Największy wzrost zaobserwowano w przypadku oceny dotyczącej wskaźnika mówiącego o dokonywaniu ważnych zakupów. Na zakończenie I półrocza 2017 r. wskaźnik przyjął wartość plus 13,2. 12 miesięcy wcześniej wartość tego wskaźnika była gorsza o 18,7 pkt. procentowe. Na uwagę zasługuje także wzrost ocen wskaźnika mówiącego o ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju za ostatnie 12 miesięcy. W czerwcu b.r. wskaźnik przyjął wartość plus 3,8 pkt. procentowych i wobec ocen z czerwca 2017 r. wzrósł o 15,5 pkt. procentowe.
Podobnie jak w przypadku bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, wszystkie składowe wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej odnotowały wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r. Pozytywną tendencję od początku roku wykazuje wskaźnik dotyczący ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju. W czerwcu tego roku wskaźnik przyjął wartość plus 1,8, co oznacza wzrost o 15 pkt. procentowych względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Sam wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej pod koniec I półrocza zanotował wzrost o 11,5 pkt. procentowe w porównaniu do czerwca 2016 roku.