Drastyczny spadek ilości wyprodukowanych mebli w czerwcu!

W czerwcu tego roku we wszystkich monitorowanych przez GUS grupach mebli odnotowano spadek wolumenu. Spadek zauważono zarówno względem poprzedzającego miesiąca (maj 2019 roku), jak i w porównaniu do czerwca 2018 roku.

Najwyższy spadek wolumenu zanotowano właśnie w odniesieniu do czerwca 2018 roku, dotyczył mebli drewnianych stosowanych w kuchni, których wyprodukowano aż 25% mniej. Produkcja mebli sypialnianych spadła w tym czasie o 20%, a mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsce do spania o blisko 17%. Natomiast dla mebli drewnianych stosowanych w pokojach stołowych i salonach spadek dynamiki wolumenu wyniósł 8,3%.

Z kolei analizując dane w stosunku do miesiąca poprzedniego stwierdzono, że w czerwcu 2019 roku wśród większości grup mebli spadek dynamiki wolumenu utrzymywał się na poziomie 10,7 – 15,0%. Jedynie grupa mebli drewnianych stosowanych w kuchni odnotowała spadek dynamiki powyżej 20%.

Podsumowując, należy zauważyć, że spowolnienie całej gospodarki w czerwcu miało również przełożenie na wyniki osiągnięte przez producentów mebli.