Drastyczny spadek ilości mebli wyprodukowanych w czerwcu!

W czerwcu b.r. we wszystkich monitorowanych przez GUS grupach mebli odnotowano spadek wolumenu. Spadek zauważono zarówno względem poprzedzającego miesiąca (maj 2019 r.) jak i czerwca 2018 r.

Najwyższy spadek wolumenu w porównaniu do czerwca 2018 r. dotyczy mebli drewnianych stosowanych w kuchni (-25%). Mebli sypialnianych wyprodukowano o 20% mniej, a mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsce do spania o blisko 17% mniej niż w czerwcu 2018 r. Natomiast dla mebli drewnianych stosowanych w pokojach stołowych i salonach spadek dynamiki wolumenu wyniósł 8,3%.

Z kolei analizując dane w stosunku do miesiąca poprzedniego stwierdza się, że w czerwcu 2019 r. wśród większości grup mebli spadek dynamiki wolumenu był na poziomie 10,7%- 15,0%. Jedynie grupa mebli drewnianych stosowanych w kuchni odnotowała spadek dynamiki powyżej 20%.

Wobec powyższego należy zauważyć, że spowolnienie całej gospodarki w czerwcu, miało również przełożenie na osiągnięte wyniki przez producentów mebli.