Dumni z polskich mebli

Firma B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego jest autorem kampanii „Dumni z polskich mebli”.

„Dumni z polskich mebli” to ogólnopolska akcja społeczno – edukacyjna. Jej celem jest podkreślenie specyfiki tego przedmiotu, który jest przecież elementem stylu życiu i częścią codzienności. Mebel to kształt i styl towarzyszący nam codziennie.

Nadrzędnym celem kampanii jest zwiększenie świadomości, że mebel nie jest wyłącznie przedmiotem stricte użytkowym. Warto zadbać o właściwy wybór, spełniający nasze oczekiwania.

Celem jest zmiana naszego myślenia i nastawienia. Niech dokonany wybór będzie satysfakcjonujący i będzie zaspokajał pragnienia przebywania w pięknym środowisku. Dbajmy o swoją o najbliższą przestrzeń i świadomie ją kształtujmy. Ona zawsze jest najbliżej.

Więcej na  http://dumnizpolskichmebli.org/