Wzrost dynamiki eksportu mebli z Polski poza Unię Europejską

Na podstawie danych z Eurostatu wiadomo, że wartość eksportu mebli z Polski poza Unię Europejską w styczniu 2019 roku wyniosła 121,8 mln euro. W analogicznym okresie w poprzednim roku wartość ta wyniosła 118,4 mln euro. Dynamika eksportu mebli z Polski poza Unię Europejską wyniosła 1,03.

Z krajów spoza UE w pierwszej dziesiątce odbiorców znajdują się Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Chiny i Rosja.


Zapraszam do zapoznania się z dziewiątą edycją raportu „Polskie Meble Outlook 2019”, który syntetycznie opisuje polską branżę meblarską.
Jestem przekonany, że materiał ten pomoże skonfrontować własne obserwacje z obiektywnymi danymi na temat całej branży i przysłuży się w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych.
dr inż. Tomasz Wiktorski

Autor: ep
15.04.2019 08:56