Eksport mebli do Wielkiej Brytanii wyższy o 16 procent


Jak wynika z oficjalnych danych Eurostatu, eksport mebli z Polski do Wielkiej Brytanii rośnie od początku 2019 roku, porównując do analogicznego okresu ubiegłego roku. W pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 200,5 mln euro, co oznacza 13- procentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (178,1 mln euro). Najwyższy, bo 20- procentowy wzrost mogliśmy zaobserwować w marcu tego roku (wartość eksportu wynosiła 71,3 mln euro), w porównaniu do marca 2018 roku (59,2 mln euro). Przypomnijmy, że Wielka Brytania znajduje się na trzecim miejscu w zestawieniu głównych odbiorców mebli z Polski.

Przyjrzyjmy się innym ważnym kierunkom eksportu mebli z Polski, w pierwszym kwartale 2019 roku. Największym eksporterem mebli z Polski pozostają Niemcy. Jednak wzrost wartości eksportu nie jest tak duży jak w przypadku Wielkiej Brytanii. Eksport mebli do Niemiec w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku wyniósł 1 mld 93 mln euro, a w analogicznym okresie poprzedniego roku 1 mld 63 mln euro (dynamika 1,03).

Natomiast w przypadku eksportu do Stanów Zjednoczonych możemy zaobserwować spadek wartości. W pierwszym kwartale tego roku wartość eksportu wyniosła 106 mln euro podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku wartość ta równa była 111 mln euro.

Autor: ep 
05.07.2019