Eksport mebli na Ukrainę i do Rosji na tle polityki

W świetle narastającego konfliktu politycznego u naszych wschodnich sąsiadów warto przyjrzeć się wynikom i prognozom eksportu mebli z Polski do Rosji i na Ukrainę.

Według oficjalnych danych wartość eksportu mebli zarówno do Rosji jak i na Ukrainę w 2013 r. wzrosła wobec roku poprzedzającego. Dynamika stanowiła odpowiednio 1,06 i 1,09. Wartość eksportowanych mebli do Rosji w 2013 r. wyniosła 169 mln euro i była ponad czterokrotnie wyższa od eksportu na Ukrainę. Z kolei wartość eksportu na Ukrainę równa była 38 mln euro.

W przypadku Rosji, gdzie klimat gospodarczy jest pozytywny, w normalnych warunkach można by ponownie liczyć na kilkuprocentowe wzrosty. W kontekście ostatnich czterech lat wskazuje to na względne nasycenie rynku meblami z Polski i wyhamowanie dynamiki wzrostu.

Z uwagi jednak na niestabilność polityczną, w 2014 roku wynik jest obarczony dużym ryzykiem i przedsiębiorcy powinni uwzględnić to w swoich strategiach. Handel z Ukrainą w przewidywalny sposób będzie ograniczony według szacunków B R Studio nawet o 50%. Wyniki obu krajów, stanowią łącznie niecałe 3% wartości polskiego eksportu mebli. Jest to wartość istotna z punktu wiedzenia wielu przedsiębiorstw, ale nie krytyczna dla całej branży. Na koniec przypomnijmy, że całkowita wartość eksportu mebli z Polski w 2014 r. według szacunków B R Studio wyniesie 7,2-7,3 mld euro.

Aktualne informacje dotyczące sektora meblarskiego jak zawsze na stronie www.brstudio.eu oraz na blogu dr inż. Tomasza Wiktorskiego www.wiktorski.blog.pl

Zapraszam do kontaktu,

milena.dorozinska@brstudio.eu, nr tel. 792 731 201

11345124366_e312f51c08