Eksport mebli z Polski na rynki wschodnie

Już niebawem pojawi się nowy raport o Rynkach Europy Wschodniej. Autorzy uwagę poświęcają następującym państwom, kierunkom eksportu polskich mebli, mianowicie Estonii, Litwie, Łotwie, Rosji, Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Czechom.

 

W poniższym zestawieniu zostały zebrane dane dotyczące wartości PKB ośmiu krajów europejskich, do których polskie firmy eksportują meble. Zostały one wymienione poniżej wraz z danymi dotyczącymi PKB. Liderem wśród tych krajów niezaprzeczalnie jest Rosja, której PKB za 2012 rok ponad 2 bln USD.

PKB tego kraju w najbliższych latach powinien stabilnie rosnąć, co powinno sprzyjać rozwojowi wymiany handlowej. Kolejne pozycje na liście zajmują Czechy i Ukraina, gdzie PKB w 2012 r. wyniosło odpowiednio 196,1 mld USD i 176,2 mld USD. Estonia i Łotwa prezentują kraje o najmniejszej gospodarce – odpowiednio PKB 21,9 mld USD i 28,4 mld USD, ale w przypadku Łotwy prognozy dotyczące rozwoju są najwyższe spośród omawianych krajów.