Małe firmy nie zwalniają tempa

Po dwóch pierwszych kwartałach 2019 roku wartość produkcji sprzedanej dla firm dużych, średnich i małych wyniosła 23 mld 77 mln złotych. Oznacza to wzrost o blisko o 5% w porównaniu do tego samego okresu 2018 roku. Najwyższy wzrost wartości produkcji sprzedanej odnotowano w firmach małych, których wynik to 4,3 mld złotych, a dynamika wzrostu równa się 111,4 procent. Z kolei w firmach dużych i średnich wyprodukowano meble o wartości 18,7 mld złotych, czyli o 3,3%
więcej niż przed rokiem.

Jednocześnie wzrosło przeciętne wynagrodzenie brutto w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 i równe było 3 892,7 zł. Wzrost
na poziomie 8% odnotowano zarówno w firmach zatrudniających do 50 osób, jak i większych. Natomiast przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku utrzymało się na zbliżonym poziomie w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim 2018 roku(dynamika 100,1). Wszystkie firmy łącznie zatrudniały 163 tys. pracowników, a same duże i średnie 130,1 tys. osób.