Gorsze nastroje konsumentów

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), opisujący bieżące tendencje konsumpcji indywidualnej w grudniu bieżącego roku spadł o 2,4 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi 4,3. Z kolei w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 roku wzrósł o 3,2 punktu procentowego.

W grudniu 2019 roku w stosunku do poprzedniego miesiąca wśród składowych wskaźnika BWUK odnotowano spadek dla ocen obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, odpowiednio o 4,4 i 4,9 punktu procentowego. Oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego również spadły o 2,2 punktu procentowego w tym samym okresie. Natomiast oceny dla obecnie dokonywanych ważnych zakupów wzrosły o 1,8 punktu procentowego.

Natomiast wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej w grudniu 2019 roku spadł o 3,0 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł -0,8. Na taką wartość wskaźnika miał wpływ spadek wszystkich składowych wskaźnika. Następnie w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 roku WWUK wzrósł o 1,1 punktu procentowego.

Pośród składowych wskaźnika WWUK w grudniu bieżącego roku w porównaniu do listopada tego samego roku najwyższy spadek odnotowano dla oceny ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju o 4,9 punktu procentowego oraz dla ocen dotyczących oszczędzania pieniędzy spadek o 2,7 punktu procentowego. Wartość ocen poziomu bezrobocia oraz sytuacji gospodarstwa domowego zmniejszył się odpowiednio o 2,4 i 2,2 punktu procentowego.