Gorsze nastroje w handlu meblami.

W kwietniu 2019 roku wskaźnik przewidywanego popytu w handlu artykułami gospodarstwa domowego, w czego skład wchodzą m.in. meble, wyniósł -6,4. Jest to słabszy wynik wobec poprzedniego miesiąca (9,6) oraz analogicznego miesiąca roku poprzedniego, gdzie wskaźnik ten równy był plus 1,9.

Według danych GUS w kwietniu poprawie uległ wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, ale mino to od początku roku przyjmuje wartości ujemne. W kwietniu br. wynosił -5,6, w marcu -14,9, w lutym -17,5, a w styczniu -9,6.

Autor: ep
20.05.2019 10:26