Gorszy marzec dla meblarzy

GUS podał, że w marcu produkcja sprzedana firm meblarskich była o 11,3% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Marzec jest tradycyjne wiosennym szczytem sprzedaży mebli. W roku 2011 bardzo wyraźnie wyróżniał się on na tle miesięcy pierwszego półrocza – wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca (luty 2011) o 15,6%.
Obecne wstępne dane wskazują, że wartość produkcji sprzedanej w marcu 2012 jest wyższa o około 1,5% niż w lutym br.
Ponadto dostępne dane z rynku niemieckiego (za okres styczeń – luty 2012) wskazują na utrzymywanie się dobrej dynamiki niemieckiej branży meblarskiej – głównego partnera polskich meblarzy – tj. +10,3% po dwóch miesiącach. Porównywalnie wzrastała sprzedaż krajowa i eksportowa Niemców.
Wobec powyższego wynik marcowy należy uznać za wartość po niżej oczekiwać, ale nie jest on podstawą do weryfikacji prognoz wyników branży na rok 2012, które zakładają wzrost wartości produkcji sprzedanej o 4,6%.
Bardziej precyzyjne dane będzie można podać na początku maja po opublikowaniu odczytów wskaźników koniunktury i obrotów wg branż.

Aktualizacja 25.04.2012

dynamika wartość produkcji sprzedanej firm meblarskich o zatrudnieniu powyżej 9 osób

Marzec 2012/ Marzec 2011=0,909   czyli spadek o -9,1%

Marzec 2012/Luty 2012 = 1,041 czyli wzrost o 4,1%

Marzec podobnie jak w latach poprzednich jest wiosennym szczytem sprzedaży, choć nie tak wyraźnym jak w 2011 roku, kiedy osiągnięty wynik był zaskakująco dobry.

Spośród czterech monitorowanych przez GUS grup mebli po trzech miesiącach – w trzech grupach odnotowuje się skumulowany wynik lepszy niż w ubiegłym roku (poza drewnianymi meblami do sypialni). Marzec był miesiącem większej produkcji w przypadku wszystkich grup mebli w porównaniu do lutego 2012, ale w porównaniu do marca ubiegłego roku dla dwóch grup odnotowano słabsze wyniki.