Handel detaliczny – ceny bieżące i stałe

Jak kształtuje się dynamika w sprzedaży detalicznej? W kwietniu bieżącego roku wskaźnik dotyczący cen bieżących w sprzedaży detalicznej mebli oraz artykułów RTV i AGD, w stosunku do kwietnia 2018 roku, wyniósł 120,3. Oznacza to spadek o 1,2 punktu procentowego wobec ocen z marca 2019 roku zestawionych z analogicznym miesiącem poprzedniego roku.
Podobnie wyglądają wskaźniki dotyczące cen stałych. Kwiecień tego roku przyniósł wynik 119,5 wobec analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Na podstawie danych GUS można zaobserwować, że wskaźnik dotyczący cen bieżących i stałych w sprzedaży mebli oraz artykułów RTV i AGD jest jednym z wyżej ocenianych, zaraz za: żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi oraz pozostałą sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach.

Autor: ep
03.06.2019 11:47