Ilość produkowanych mebli rośnie

Rok 2020 mija w cieniu pandemii „COVID-19”. Warto zatem przyjrzeć się jak prezentowała się  w ostatnim czasie produkcja mebli w podziale na cztery grupy monitorowanych przez GUS: „meble do siedzenia przekształcalne w miejsca do spania”, „meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni”, „meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni” i „meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach w ujęciu ilościowym”.

Według danych GUS w październiku 2020 roku mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsca do spania wyprodukowano 253 tys. szt. i jest to o 3% więcej niż we wrześniu. Jednocześnie w porównaniu do października 2019 roku jest to ilość mniejsza o 9%.

W przypadku mebli drewnianych, w rodzaju stosownych w kuchni. Produkcja mebli z tej grupy w październiku wyniosła 408 tys. sztuk i w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku jest to mniej o 15%. W zestawieniu z wrześniem bieżącego roku ilość ta jest większa o 4%.

Kolejną grupą są meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni, których w październiku 2020 roku wyprodukowano 663 tys. szt. i jest to więcej o 3% we wrześniu oraz o 2% więcej niż w październiku 2019 roku.

Ostatnią monitorowaną grupą są meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach. Ilość wyprodukowanych mebli tego rodzaju w październiku b.r. równa była 3 178 tys. szt. i jest to 3% więcej niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. W porównaniu do września obecnego roku jest to jednak niewielki 1-procentowy spadek.

Podsumowując, sumując wszystkie cztery grupy mebli ilość wyprodukowanych sztuk w okresie styczeń-październik 2020 roku wyniosła 35 738 tys. i jest ona mniejsza o 7% niż analogicznym okresie poprzedniego roku.

Więcej o produkcji mebli według grup mebli wraz z prognozami na 2020 rok i nie tylko będą mogli  Państwo znaleźć w najnowszym raporcie „Polskie Meble Outlook 2021”, który można już zamówić w przedsprzedaży z rabatem 7%.