Instytut Technologii Drewna

Wiedza i kompetencje B+R Studio są doceniane również przez instytuty branżowe takie jak Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Tomasz Wiktorski był zaproszony do udziału w panelu ekspertów z zakresu mechaniczny przerób drewna w projekcie „Forsight w drzewnictwie – scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

.Certyfikat Instytu Technologii Drewna

Certyfikat Instytu Technologii Drewna