Już wiemy ile mebli wyeksportujemy w 2012 roku

Ocenia się, że wartość eksportu mebli z Polski w 2012 roku wyniesie 6,6 mld euro. Oznaczać to będzie blisko 3% wzrostu wobec wyniku z 2011 roku, który wynosił 6,4 mld euro. Takie informacje płyną z najnowszej prognozy wykonanej przez ekspertów B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego.

Kierunki eksportu polskich mebli od lat są utarte. W tym roku wśród głównych odbiorców należy wymienić kraje UE oraz USA, choć łącznie meble polskich producentów trafią do 139 krajów, a do 55 z nich dostawy przekroczą 1 mln euro. Porównując te dane z rokiem 2011 liczba ogólna odbiorców prawdopodobnie zmniejszy się o 15 krajów, a tych z dostawami powyżej 1 mln euro o 4 kraje. Nie wpłynęło to jednak na blokadę rozwoju sprzedaży eksportowej, której wzrost szacuje się na poziomie 2,5-2,9% w ujęciu wartościowym w euro.

Branża meblarska powina być zadowolona z tegorocznych wyników eksportowych. Kurs złotówki do euro utrzymuje się na atrakcyjnym poziomie, eksport do głównych odbiorców wzrasta. Najwyższą dynamikę wzrostu notują: Rosja, Portugalia, Szwajcaria, Słowacja i Dania powyżej 10%. Z kolei ograniczenia eksportu dotyczą: Włoch, Hiszpanii, USA, Kanady i Szwecji – notowany spadek powyżej 10%.

Trudno jednoznacznie ocenić wyniki eksportu mebli w 2012 roku. Według szacunków B+R Studio wartość eksportu mebli w 2012 roku przekroczy 6,6 mld euro,  natomiast waga wyeksportowanych mebli będzie mniejsza o około 0,9%. Z rankingu top 20 krajów odbierających meble z Polski wartość eksportu wzrosła w przypadku 12 z nich, ale w przypadku 8 zmalała.

Kraje Europy Zachodniej nadal nie uporały się z problemami finansowymi, aczkolwiek problemy w najmniejszym stopniu dotyczą Niemiec, które są największym odbiorcą polskich mebli. W 2012 roku eksport tutaj wzrośnie o 6,6%.

 

Zapoznaj się materiałami na temat raportu.