Kilogramy Marki Polskiej

„Rynek” wycenia polskie meble na 211 euro za 100 kilogramów. Polecamy lekturę bloga Tomasza Wiktorskiego, który analizuje dlaczego polskie meble są tańsze od niemieckich.
Czytaj blog.