Wartość produkcji sprzedanej mebli w 2018 roku wyniosła 44,5 mld złotych

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wartość produkcji sprzedanej mebli w firmach dużych, średnich i małych, w 2018 roku wyniosła 44,5 mld złotych. Oznacza to dynamikę 1,07 w stosunku do roku 2017. Wartość produkcji sprzedanej mebli w 2017 wyniosła 41,8 mld złotych.

Przypomnijmy, że wartość produkcji sprzedanej mebli dla pełnej zbiorowości w 2017 roku równa była 45,2 mld złotych. Na podstawie tych danych oraz prognoz B+R Studio spodziewamy się, że w 2018 roku branża meblarska z firmami mikro osiągnęła kolejny rekord.

Zapraszamy do kontaktu,

milena.dorozinska@brstudio.eu tel.: +48 792 731 201

Autor: ep
29.04.2019 09:43