Wskaźnik „koniunktura bieżącej produkcji mebli” wzrósł o 29,1 % m/m

Jak podał Główny Urząd Statystyczny wskaźnik koniunktury bieżącej podukcji mebli wyniósł we wrześniu +26%, wobec -3,1 miesiąc wcześniej. Wskaźnik jest wypadkową pozytywnych i negatywnych odpowiedzi, zebranych wśród menedżerów wszystkich dużych i średnich firm meblarskich oraz 10% losowo wytypowanych firm małych. Zadawane pytanie brzmiało „Jak zmienia się bieżąca podukcja w Państwa przedsiebiorstwie”, zaś odpowiedzi mają formę zamkniętą „wzrasta”, „pozostaje bez zmian” lub „spada”. Wskaźnik może przyjmować wartość od -100% do +100%, odpowiedzi neutralnych nie uwzględnia się. W ostatnich trzech miesiącach, od czerwca do sierpnia” wskaźnik przyjmował wartości odpowiednio -22.2, -21.2, -3.1.