Koniunktura portfela zamówień krajowych i zagranicznych

W ciągu ostatnich kilku miesięcy nastroje menedżerów branży meblarskiej uległy zdecydowanej poprawie. Od lipca relatywnie zwiększa się grono menedżerów, którzy przewidują wzrost zamówień. Od trzech miesięcy oceny utrzymują się na zbliżonym poziomie. Wskaźnik publikowany przez GUS wynosił odpowiednio:

  • w sierpniu plus 28,1
  • we wrześniu plus 33,9
  • w październiku plus 31,0

podczas gdy jeszcze w czerwcu był równy plus 2,1.

Pomimo, iż zamówienia w branży cechuje sezonowa zmienność, to i tak w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przewidywania odnośnie portfela zamówień są znacznie lepsze. Oceny za sierpień, wrzesień i październik 2012 r. wyglądały następująco: 7,8, 15,2 i 14,4.

Trafność przewidywań potwierdzają oceny wskaźnika dotyczącego bieżącego strumienia zamówień, który od kilku miesięcy także przyjmuje wartości dodatnie. W październiku 2013 roku oceniono go na plus 26,6, co oznacza wzrost o ponad 20 pkt. procentowych w stosunku do sierpnia 2013 r., a w analogicznym okresie roku poprzedniego oceny były zdecydowanie gorsze, ponieważ w sierpniu i październiku 2012 wyniosły odpowiednio: minus 13,7 i minus 3,1.

Im bliżej końca roku tym przewidywania dotyczące zamówień są coraz lepsze. Meblarze nie narzekają na brak pracy, co potwierdza zarówno bieżący, jak i przewidywany portfel zamówień. Wszystko wskazuje na to, że 2013 rok branża zakończy w pozytywnych nastrojach i możemy liczyć na kilkuprocentową poprawę rekordowego wyniku z 2011 roku.

Wskaźniki koniunktury oblicza się jako saldo ocen pozytywnych i negatywnych formułowanych przez menadżerów firm meblarskich.