Koniunktura produkcji mebli wzrasta

W październiku 2013 roku bieżąca ocena dotycząca produkcji mebli była najwyższa na tle innych ocenianych gałęzi przemysłu. To dobra wiadomość dla branży meblarskiej.

Według najnowszych danych koniunktura produkcji mebli wzrasta. Gdy porównamy najnowsze wyniki za 2013 rok do rekordowego dla branży meblarskiej 2011 roku okaże się, że te są lepsze.

Bieżący wskaźnik produkcji mebli w październiku 2013 roku wyniósł plus 31,4, podczas gdy jeszcze we wrześniu było to 19,5. To wymaga podkreślenia po pierwsze, ponieważ jest to najwyższa ocena od początku tego roku, a po drugie jest to wynik lepszy od analogicznego okresu w 2012 roku, gdy wskaźnik produkcji mebli wyniósł tylko minus 0,2. Dane dotyczące przewidywanej produkcji mebli także obecnie wypadają lepiej niż te zanotowane w 2012 roku. W październiku tego roku wskaźnik ten wyniósł 32,2, podczas gdy w 2012 roku był ponad dwukrotnie niższy, wynosił wówczas 14,2.

Te pozytywne oceny bieżącego i przewidywanego wskaźnika produkcji mebli powinny przełożyć się na bardzo dobry wynik wartości produkcji sprzedanej mebli za cały rok 2013.