Koniunktura wzrasta – dobre informacje

Kolejna informacja, która jest poświęcona dobrym wiadomościom nie tylko dla branży meblarskiej.

Koniunktura produkcji mebli w zakresie przewidywanego portfela zamówień zagranicznych za lipiec 2013 roku wyniosła 17,3. To dobra wiadomość, bo jeszcze w czerwcu koniunktura w wynosiła 1,4. Z kolei w okresie od grudnia 2012 do maja 2013 nieustannie osiągała poziom ujemny. Dla porównania koniunktura w lipcu 2012 roku wynosiła 4,1.

Poprawił się również wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle. Otóż w lipcu tego roku koniunktura produkcji mebli wyniosła 6,3. Natomiast jeszcze w czerwcu było to minus 5,3. To pierwszy dodatni wynik ogólnego klimatu koniunktury w zakresie produkcji mebli od grudnia 2012 r.

Nie można również pominąć prezentacji koniunktury w przemyśle dotyczącej przewidywanej produkcji mebli, która w lipcu wyniosła 19,1. Dla porównania w czerwcu tego roku był to wynik 2,0, a w lipcu 2012 roku 2,9.

Natomiast koniunktura bieżącej produkcji mebli, co prawda od początku 2013 roku utrzymuje poziom ujemny, jednak wynik minus 5,3, jest lepszy od czerwcowego, gdy było to jeszcze minus 12,9. Z kolei w lipcu 2012 roku koniunktura bieżącej produkcji mebli wynosiła aż minus 24,0.