Konsumenci liczą na poprawę sytuacji finansowej w gospodarstwie domowym

Oceny opisujące koniunkturę konsumencką stanowią dopełnienie obrazu o sytuacji w branży meblarskiej. Obecne i oczekiwane tendencje konsumpcji indywidualnej wśród konsumentów są ważnym elementem przy ocenie branży meblarskiej na rynku krajowym.

W miesiącu marzec 2014 r. oraz w dwóch poprzedzających go miesiącach wszystkie analizowane składowe otrzymały lepsze oceny niż w tym samym okresie w roku poprzednim. Wskaźnik ufności konsumenckiej w marcu b.r. wyniósł minus 21, a rok wcześniej minus 29,4. Pomimo lekko pogarszających się od stycznia ocen wskaźnika mówiącego o obecnym dokonywaniu ważnych zakupów, to i tak charakteryzował się lepszymi ocenami niż w analizowanym okresie roku 2013. Na uwagę zasługują ocena odnośnie zmiany sytuacji finansowej na najbliższe 12 miesięcy. W lutym i marcu po raz pierwszy od dłuższego czasu oceny były na poziomie niższym od minus 10 i wyniosły odpowiednio minus 8,4 i minus 8,2. W żadnym z miesięcy poprzedniego roku oceny tego wskaźnika nie były niższe od minus 10. Wskaźnik opisujący zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju zarówno w ciągu ostatnich 12 miesięcy jak i najbliższych, w marcu 2014 r. otrzymał lepsze oceny o ok. 12 pkt. procentowych w stosunku do marca 2013 r.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w marcu otrzymał ocenę minus 24,4, co oznacza poprawę o ponad 14 pkt. procentowych w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013. Grono osób opowiadających się za zmianą sytuacji finansowej gospodarstwa domowego na lepsze od stycznia zwiększa się i w marcu wskaźnik ten wyniósł minus 8,2. Z kolei 12 miesięcy wcześniej równy był minus 15,9. Początek roku to również zmiany poziomu bezrobocia na lepsze. W marcu b.r. grono osób mówiących o spadku bezrobocia, zwiększyło się blisko o połowę w stosunku do marca 2013 r. Z kolei wskaźnik opisujący oszczędzanie pieniędzy od kilku miesięcy otrzymuje oceny na zbliżonym poziomie i w marcu wyniósł minus 32,1.

Wszystkie składowe wskaźnika ufności konsumenckiej pozwalają na wyznaczaniu trendu w konsumpcji indywidualnej i tym samym panującym zjawiskom w branży meblarskiej.

 

Aktualne informacje dotyczące sektora meblarskiego jak zawsze na stronie www.brstudio.eu oraz na blogu dr inż. Tomasza Wiktorskiego www.wiktorski.blog.pl

5621506089_0c728b1d07_z