KUKE Finance

Firma faktoringowa KUKE Finance została powołana do życia przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w marcu 2014 roku. Działalność operacyjną spółka rozpoczęła w listopadzie 2014 roku.

Celem naszej działalności jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Współpracując ściśle z KUKE możemy pomóc firmom nie tylko poprawić płynność finansową, ale przede wszystkim kompleksowo zarządzać portfelem należności naszych Klientów.

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności, głównie z sektora MŚP.

Rozumiemy, że każdy klient jest inny. Dlatego staramy się dopasować nasze rozwiązania do indywidualnych potrzeb każdej firmy, z którą współpracujemy. Wiemy też, jak ważną rolę odgrywa czas. Naszym klientom oddajemy do dyspozycji nowoczesny elektroniczny system wymiany informacji, który zapewnia szybkie rozliczanie należności i przekazywanie dokumentacji.

Wierzymy, że nasze usługi pomogą Twojej firmie zrealizować strategiczne cele biznesowe i umożliwią jej bezpieczny rozwój.

Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Faktorów, krajowej federacji firm świadczących usługi faktoringu.

Akcjonariat

Jedynym akcjonariuszem spółki jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.