KUKE S.A.

Od ponad 28 lat Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców.  Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.  Działalność KUKE S.A. skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

KUKE S.A. jest firmą polską. Ich akcjonariuszami są Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów i Bank Gospodarstwa Krajowego. Są też częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju – instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych, której celem są inwestycje wspierające zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. 


Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce mają prawo do oferowania ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, które zapewniają bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka politycznego.


Jako jedyni w kraju ubezpieczają długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat.


Ułatwiają firmom dostęp do zewnętrznego finansowania. Ich spółka faktoringowa KUKE Finance finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu – ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

KUKE S.A. zostali wyróżnieni godłem Firma Przyjazna Klientowi w roku 2018 w oparciu o badanie satysfakcji klientów zrealizowane przez niezależnych ekspertów z Fundacji Digital Knowledge Observatory.