KUKE S.A.

Polska firma zajmująca się ubezpieczaniem transakcji handlowych polskich przedsiębiorców. Działalność ta skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.