Kupili więcej mebli, czyli deklaracje Polaków

Odsetek respondentów deklarujących zakup mebli w 2013 roku wyniósł 25,7%. W ubiegłorocznym badaniu B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli – „Polaków wydatki na meble”, odsetek osób dokonujących zakupy mebli wynosił 23%. W tym roku wynik jest lepszy.

Niestety na udział w tym wzroście wpływ miały głównie wyniki zanotowane w grupie mebli uzupełniających. Odsetek osób, które deklarowały, że kupiły meble uzupełniające w poprzednim roku wynosił 3%, z kolei w bieżącym jest to 4,9%.

Badania rynku meblarskiego realizowane przez B+R Studio są konsekwentnym działaniem w zakresie zarówno śledzenia niuansów, jak i trendów w zakupach mebli przez klientów indywidualnych.

W ubiegłym roku wykonano pierwsze od dłuższego czasu ogólnopolskie badanie rynku meblarskiego. Badanie, które w 2012 roku zostało wznowione z inicjatywy B+R Studio, teraz zostało powtórzone, rozbudowane i znów wykonane na reprezentatywnej grupie Polaków. Wyniki ukażą się w nadchodzącym roku w raporcie „Polaków wydatki na meble 2014”.