Lepsze nastroje w listopadzie wśród konsumentów

Wskaźniki koniunktury konsumenckiej bieżący jak i wyprzedzający, odnotowały w listopadzie b.r. polepszenie nastrojów. Według danych GUS, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wyniósł -3,9 co oznacza poprawę o 5,5 pkt. procentowych wobec października 2015 r., oraz poprawę o 11 pkt. proc. wobec listopada 2014 r.
Analizując wyprzedzający wskaźnik koniunktury konsumenckiej (WWUK), również odnotowano poprawę o 6,7 pkt. proc. w listopadzie b.r. względem poprzedniego miesiąca. Jednocześnie wartość tego wskaźnika osiągnęła wyższą wartość o 13,9 pkt. procentowych wobec listopada 2014 r.

4896727940_6c197fa47f_z