Lepsze nastroje w zakresie koniunktury konsumenckiej

Bieżący wskaźnik koniunktury konsumenckiej w okresie styczeń-marzec 2015 r. odnotował polepszenie nastrojów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.  W samym marcu b.r. oceny większości składowych były lepsze wobec lutego. Poprawiły się zwłaszcza te oceny, które dotyczyły obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 2,8 i 1,1 p. proc.). Jedynie wskaźnik mówiący o obecnym dokonywaniu ważnych zakupów został oceniony gorzej niż w lutym (minus 14,8 wobec -11,6). Również wskaźniki opisujące oczekiwania konsumentów w I kw. 2015 r. zostały lepiej ocenione niż rok wcześniej. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, który opisuje oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje wśród konsumentów ukształtował się w marcu na poziomie minus 19,5 i tym samym wzrósł o 2,2 pkt. proc wobec lutego. Wzrost ten jest wynikiem polepszenia się wszystkich składowych tego wskaźnika.

Home interior 3D rendering