dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień

Służy doświadczeniem w dziedzinie:

  • Ekonomii i zarządzania
  • Współpracy z samorządem
  • Wykonania ekspertyz dla przedsiębiorstw

Animator przedsiębiorczości z kilkuletnim doświadczeniem w kierowaniu Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Specjalistka od myślenia projektowego. Przygotowała i zrealizowała dziesiątki projektów o różnorodnej tematyce i budżetach. Zaangażowana w pracę naukową i współpracę międzysektorową. Zasiada w panelach ekspertów lub pełni funkcje doradcy, w tym jako ekspert gospodarczy zarejestrowany w bazie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członkini Zespołu Konsultacyjnego do spraw związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Opola. Ekspert ds. monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013. Członkini Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

 

MStepien