Meblarskie Rynki Zagraniczne 2011

Przedstawiamy Państwu edycję 2011 publikacji „Meblarskie Rynki Zagraniczne”. W tym roku zadaniem jakie postawiliśmy przed sobą było przybliżenie sytuacji rynków meblarskich w 10 wybranych krajach poza Unią Europejską. Na 46 stronach znajdą Państwo przeglądowe informacje o największych rynkach takich jak USA, Chiny i Japonia, ale również o krajach mniej zaludnionych tak jak Kanada i Australia, za to zamożnych. Zestaw ten uzupełniają kraje o zamożności zbliżonej do Polski lub mniej zamożne, ale zawsze o znaczącej populacji, mianowicie Meksyk, Brazylia, Turcja, Egipt i Wietnam. Wybór tych rynków był subiektywny, a kryteriami które go wspomagały były wartość importu mebli na dany rynek, przeciętna cena mebli w imporcie oraz liczba mieszkańców.

Wybrane do tegorocznej edycji „Meblarskich Rynków Zagranicznych” kraje nie należą do głównych partnerów handlowych Polski. Z reguły Polska zajmuje pozycje w czwartej i piątej dziesiątce rankingu dostawców. Niemniej warto zwrócić na te kraje uwagę zarówno ze względu na potencjał importowy, potencjał rozwojowy oraz wielkość rynku detalicznego. Bardzo często daje się zauważyć, że kraje sąsiadujące z Polska notują zdecydowanie lepsze wyniki w eksporcie na wymienione rynki.

W publikacji znajdą Państwo podstawowe informacje o krajach, społeczeństwach i gospodarkach oraz prognozach ich rozwoju pochodzące z oficjalnych źródeł takich jak  Eurostat, ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Dane ogólne uzupełniają informacje branżowe o strukturze importu mebli; zmianach importu w ostatnich latach, przeciętnych cenach w imporcie mebli, głównych dostawcach mebli, kanałach dystrybucji i głównych imprezach targowych. Do tego załączono szereg przydatnych informacji praktycznych na temat barier, które może napotkać przedsiębiorca planujący współpracę handlową z tymi odległymi krajami.

W publikacji skupiliśmy się na faktach i liczbach przedstawianych w postaci wykresów i tabel, ograniczając komentarz. Takie podejście pomaga w bardzo szybkiej analizie materiału i ułatwia odnalezienie potrzebnych danych.

Przekonany o merytorycznej wartości opracowania polecam lekturę wszystkim eksporterom i firmom, które o eksporcie dopiero myślą.

Raport jest dostępny w sprzedaży w Biurze Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producnetów Mebli.

Kontakt: www.oigpm.org.pl; email: michal.strzelecki@oigpm.org.pl 

lub telefoniczne 22 5177716.

Pobierz wyciąg z raportu (pdf) „Meblarskie Rynki Zagraniczne 2011” Wyciąg z Raportu