Meblarze mają powody do zmartwień

Niemcy to największy zagraniczny partner polskiej branży meblarskiej.

Oceniając sytuację sektora meblarskiego nie można pominąć tego właśnie rynku oraz niemieckich odbiorców. To strategiczny partner polskich meblarzy. Według ostatnich danych wyników eksportu sytuacja nie jest zadowalająca.

Eksport mebli przedstawia się następująco:

I-III 2012 : 694,8 mln euro

I-III 2013: 678,4 mln euro

Dynamika: 0,98

 

Eksport mebli z Polski do Niemiec za okres styczeń-marzec w mln euro.

Dynamika wartości eksportu wyniosła 0,98, natomiast dynamika wolumenu 1,01, co oznacza, że w pierwszym kwartale 2013 roku w kategoriach masy polscy meblarze wyeksportowali więcej mebli niż rok wcześniej,ale za mniejszą wartość.W porównaniu jednak do innych partnerów wynik polskiej branży meblarskiej jest dobry, ponieważ import z innych kierunków wykazał się dynamiką 0,92, z kolei dynamika wolumenu importu wyniosła 0,90.

Ta sytuacja może budzić niepokój wśród polskich firm. Choć dynamika eksportu z Polski do Niemiec jest niższa za I kwartał 2013 roku, niż miało to miejsce w 2012 roku, to nadal polskie firmy są ważnymi dostawcami mebli na rynek zachodniego sąsiada. Podobnie w sytuacji, gdy polskie firmy są poddostawcą. Producenci niemieccy są istotnymi kontrahentami.

Eksport mebli do Niemiec z Polski w I kwartale 2013 roku odnotował niewielki spadek, ale spodziewamy się że słabnąca złotówka zniweluje negatywną dynamikę eksportu liczoną w euro. Jednocześnie branża meblowa Niemczech przeżywa stagnację, ponieważ zmniejszył się eksport mebli z Niemiec do partnerów zagranicznych. Spadł również import z innych krajów do Niemiec. Na tym tle polskie wyniki prezentują się relatywnie dobrze. Wyniki całej niemieckiej gospodarki per saldo są stabilne.

Wynik eksportu mebli z Niemiec do wszystkich partnerów zagranicznych jest niestety negatywny dynamika wartości eksportu 0,99, a dynamika wolumenu eksportu tylko 0,92.W tym miejscu adekwatne jest słowo „niestety” ponieważ,często podwykonawcami niemieckich firm eksportujących meble są firmy z Polski.