Meblarze poprawili wyniki

Dane dotyczące wartości produkcji sprzedanej mebli za 2013 rok już są. Według GUS wartość produkcji mebli firm małych, średnich i dużych za ubiegły rok wyniosła 28,3 mld złotych. Osiągnięty wynik wymaga pewnych wyjaśnień – pamiętajmy, że w tej chwili nie obejmuje on danych firm mikro – pełne wyniki będą znane w maju.

Nie można pominąć jednej kwestii. Rok 2013 (28,3 mld zł) był lepszy o 5,6% od 2012 roku. Dla przypomnienia, analogiczna wartość produkcji sprzedanej za 2012 rok wyniosła 26,8 mld zł.

Przejdźmy do danych miesięcznych. Produkcja sprzedana mebli za grudzień 2013 roku wyniosła 2 216 mln zł. To oznacza wzrost o 11% w porównaniu do grudniu 2012 roku (wówczas produkcja sprzedana wyniosła zaledwie 1 997 mln złotych). Wynik z grudnia 2013 roku jest jednak najniższy od sierpnia. Dynamika w stosunku do wyniku z listopada wyniosła 83,8 – w listopadzie wartość produkcji sprzedanej mebli wynosiła jeszcze 2 648 mln złotych. Miniony rok mimo grudniowego spadku należy jednak oceniać pozytywnie.

Szacunki B+R Studio wskazują, że wartość produkcji sprzedanej mebli za 2013 rok dla całej populacji firm meblarskich wyniesie 30,5 mld złotych. Zgodnie z nimi rekordowy wynik z 2011 roku zostałby pobity. Musimy poczekać jednak do maja, aby poznać ostateczny wynik branży meblarskiej.