Meblarze zarabiają więcej, ale zatrudnionych jest mniej.

Porównując wyniki za I kwartał 2013 roku do analogicznego okresu roku zeszłego zauważamy, że spadło zatrudnienie, wzrosło natomiast przeciętne wynagrodzenie w branży meblarskiej. Co do produkcji sprzedanej można uznać, że utrzymuje się na stałym poziomie.

W kwartale tego roku zatrudnienie wyniosło 124,2 tys., podczas gdy w w tym samym kwartale w 2012 roku wynosiło jeszcze 127,8 tys. Nastąpił zatem pewien spadek. W przypadku przeciętnego wynagrodzenia brutto nastąpiła sytuacja odwrotna, czyli w I kwartale tego roku wyniosło ono 2724,21 zł, natomiast w 2012 roku było to 2684,49 zł.

Na sytuację w branży meblarskiej ma oczywiście wpływ kondycja branży budowlanej. Jak wiadomo warunki pogodowe nie sprzyjały jej w tym roku. Prace były wstrzymane aż do kwietnia. Nie należy się zatem dziwić, że wartość produkcji sprzedanej mebli za I kwartał 2013 roku wyniosła 6871,0 mln zł i utrzymała się na stałym poziomie w porównaniu do I kwartału 2012 roku (6882,2 mln zł), co w tym przypadku jest dobrym wynikiem.